Fără categorie

Teme pentru barometrul comunitar

6_plimbare_cetate_IMG_8940

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) Alba Iulia este un document de planificare strategică, care trasează direcţiile de dezvoltarea urbană durabilă, în cadrul perioadei de programare 2021 – 2030.

Perioada de programare 2021-2030 menține importanța existenţei unui asemenea document pentru accesarea de finanțări nerambursabile în cadrul axei 4 prioritare a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Prin intermediul acestui instrument strategic se asigură la nivelul administraţiei publice locale cadrul formal pentru abordarea provocărilor economice, sociale, climatice, demografice, de mediu şi planificarea integrată a diferitelor investiții publice, în cadrul perioadei de programare 2021-2030.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) Alba Iulia analizează 6 teme prioritare la nivel local: societate, economie, urbanism, energie, turism și marketing, cultură și patrimoniu, care stau la baza conturării viziunii de dezvoltare urbană. Dezvoltarea orașului este gândită în jurul a 4 obiective generale, aliniate şi integrate cu priorităţile Uniunii Europene, respectiv:

  1. Alba Iulia – un oraș INTELIGENT, accesibil și coerent
  2. Alba Iulia – un oraș VERDE, cu servicii publice eficiente
  3. Alba Iulia – un oraș COMPETITIV și CREATIV
  4. Alba Iulia – un OBIECTIV CULTURAL și TURISTIC european.

În acest context, municipiul Alba Iulia va propune un portofoliu de proiecte, pe o perioadă medie de timp, luând în considerare toate sursele de finanțare şi asumate de către actorii de la nivelul local.

Colaborarea între oraşul Alba Iulia, ca municipiu reşedinţă de judeţ şi unităţile administrativ-teritoriale aflate în proximitatea acestuia este accentuată în cadrul strategiei, din perspectiva atragerii de finanțări nerambursabile pentru proiecte comune.  La nivelul strategiei s-a conturat o zonă urbană funcţională constituită din următoarele unităţi administrativ-teritoriale: Alba Iulia, Berghin, Ciugud, Cricău, Galda de Jos, Ighiu, Întregalde, Meteș, Mihalț, Sântimbru, Stremț, Teiuș, Vințu de Jos, Zlatna și Sebeș.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) Alba Iulia va fi fundamentată pe propunerile specialiştilor din domeniu şi a tuturor celor interesaţi să participe la îmbunătăţirea conţinutului, fiind implementat  în acest sens un proces participativ.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) Alba Iulia va avea ca rezultat creșterea standardului de viață al cetățenilor de la nivelul zonei urbane funcţionale.