Standard

Barometrul comunitar

imagine 1

Platforma de barometru comunitar s-a conturat ca urmare a necesităţii justificate în cadrul cererii de finanţare a proiectului „Municipiul Alba Iulia – Administrație inteligentă”, de a consolida capacitatea cetăţenilor locali în dezvoltarea propriei comunităţi şi de a creşte calitatea procesului de fundamentare a deciziei la nivelul autorităţii publice locale.

Platforma pentru Barometru Comunitar reprezintă un instrument eficient de abordare, monitorizare și evaluare a temelor prioritare ale comunității locale, bazat pe principiile consultării cetățenilor și de guvernanță transparentă, deschisă și participativă.

Prin intermediul acestei platforme interactive se urmărește stimularea participării publice a cetățenilor orașului Alba Iulia la viața locală, prin utilizarea unor chestionare online, menite să identifice măsuri de eficientizare a serviciilor publice locale, priorități de dezvoltare locală și mecanisme de finanțare și implementare a unor modele de bune practici.

Membrii comunităţii locale vor putea răspunde la chestionarele iniţiate de administraţia publică locală în cursul unei perioade de timp rezonabile, fiind necesară conexiunea la Internet.

Rezultatele obţinute în urma completării acestor chestionare online, vor fi utilizate în vederea fundamentării documentelor strategice şi deciziilor de la nivel local.

Platforma de barometru comunitar permite accesul tuturor celor interesaţi, la vizibilitatea documentelor de politică locală elaborate în urma sondajelor de opinie, în secţiunea „Noutăţi”.