MUNICIPIUL ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ

Proiectul „MUNICIPIUL ALBA IULIA – ADMINISTRAȚIE INTELIGENTĂ”, este susținut financiar prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, în cadrul căruia Municipiul Aba Iulia are calitatea de solicitant.

OBIECTIV GENERAL

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă susținerea implementării unui management performant la nivelul Municipiului Alba Iulia, în corespondență cu Strategia de Consolidare a Administrației Publice, în termen de 31 de luni.

OBIECTIVE SPECIFICE

OS1. Elaborarea și implementarea unui număr de 2 strategii de planificare pe termen lung, la nivelul Municipiului Alba Iulia, în termen de 15 luni de la inițierea procesului
OS2. Dezvoltarea și implementarea la nivelul Municipiului Alba Iulia, a 2 mecanisme de colaborare și consultare cu actori relevanți pentru susținerea dezvoltării locale, în termen de 12 luni de la inițierea procesului.

Perioada de implementare

18.06.2019 - 18.01.2022

Valoarea proiectului

998.432,80 lei (contribuția Municipiului Alba Iulia 19.968,66 lei – reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului)

Activitățile proiectului:
A 1 Managementul proiectului
SA 1.1. Coordonarea proiectului
A 2 Informarea și publicitatea proiectului
SA 2.1. Măsuri de informare, comunicare și publicitate
A 3 Elaborare de strategii și implementare de instrumente și mecanisme la nivel local
SA 3.1. Introducere barometru comunitar ca instrument pentru fundamentarea deciziilor la nivel local
SA 3.2. Dezvoltare mecanism de colaborare și consultare prin intermediul bugetării participative
SA 3.3. Elaborare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Alba Iulia pentru perioada 2021-2030
SA 3.4. Elaborare Strategie Smart City pentru orașul Alba Iulia

În cadrul proiectului, se vor elabora și implementa strategii, instrumente și mecansime la nivel local, și anume:
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Alba Iulia pentru perioada 2021-2030 – actualizată cu cele 5 noi priorități europene (O Europă mai inteligentă; O Europă mai verde, fără emisii de carbon; O Europă conectată; O Europă mai socială; O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE).
Strategia Smart City pentru orașul Alba Iulia – va identifica modalitățile și suportul tehnic necesar adoptării unor decizii administrative mai bune, capabile să asigure îmbunătățirea serviciilor pentru cetățeni. Totodată, se va analiza modalitatea de implementare a celor mai bune soluții necesare dezvoltării pe fiecare verticală strategică și integrarea acestora într-o singură platformă.
Barometrul comunitar – permite implementarea unei bune guvernanțe având un dublu rol de instrument de responsabilitate socială și de instrument al planificării dezvoltării. Prin modele participative și procese de evaluare, barometrul comunitar permite simplificarea proceselor de guvernanță și utilizarea unor indicatori ce permit identificarea zonelor performante și a celor ce trebuiesc îmbunătățite, a priorităților de dezvoltare, sau a eficienței unor măsuri implementate.
Bugetarea participativă – este o formă de implicare directă a cetățenilor în procesul de decizie a modului în care sunt cheltuiți banii publici în raport cu nevoile locale. Este un proces deschis, transparent și inovativ de a distribui fondurile publice în mod echitabil, acolo unde comunitatea decide prin vot liber, contribuind astfel la descentralizarea deciziei publice în avantajul cetățenilor.

Rezultatele proiectului

  • Rezultat de program 1-Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung atins prin Rezultat de proiect 1-Barometru Comunitar
  • Rezultat de program 1-Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung atins prin Rezultat de proiect 2-Platforma de Bugetare participativă
  • Rezultat de program 1-Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung atins prin Rezultat de proiect 3-Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru perioada 2021-2030
  • Rezultat de program 1-Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung atins prin Rezultat de proiect 4-Strategia de SMART City