Chestionar

Chestionar privind discriminarea și rasismul la nivelul Municipiului Alba Iulia

5. Chestionar privind discriminarea și rasismul la nivelul Municipiului Alba Iulia

5. Chestionar privind discriminarea și rasismul la nivelul Municipiului Alba Iulia

5. Chestionar privind discriminarea și rasismul la nivelul Municipiului Alba Iulia

Chestionarul își propune să evalueze percepția discriminării și a rasismului la nivel local. Nu sunt solicitate informații care să conțină date de identificare, chestionarul este anonim. Acest demers este realizat în cadrul proiectului "Food Club: o rețea europeană pentru incluziune socială" (TFC), finanțat prin Programul de finanțare CERV-2021-CITIZENS-TOWN-NT.
2. Gen
4. Ați asistat vreodată la vreun act de discriminare?
Prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință pe baza criteriilor rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, și altele.
5. Ați fost vreodată discriminat?
6. Discriminarea de orice fel poate fi depășită prin:
7. Care credeți că este cea mai frecventă cauză de discriminare?
8. Care sunt domeniile în care discriminarea este cel mai des întâlnită?
9. În opinia dumneavoastră, discursurile de incitare la ură sunt o problemă
Discursul de instigare la ură se referă la incitarea şi încurajarea urii, discriminării sau ostilităţii faţă de o persoană, pe baza unor prejudecăţi împotriva persoanei respective din cauza unei anumite caracteristici, de exemplu orientarea sexuală sau identitatea de gen a acesteia.
10. În opinia dumneavoastră, discriminarea reprezintă o problemă
Start Over