Chestionar

CHESTIONAR 4 – Sondaj de opinie privind percepția cetățenilor din municipiul Alba Iulia cu privire la măsurile de prevenire a corupției la nivelul Municipiului Alba Iulia

Sondaj de opinie privind percepția cetățenilor din municipiul Alba Iulia cu privire la măsurile de prevenire a corupției la nivelul Municipiului Alba Iulia

Sondaj de opinie privind percepția cetățenilor din municipiul Alba Iulia cu privire la măsurile de prevenire a corupției la nivelul Municipiului Alba Iulia

În cadrul proiectului „RISE – cReștem Integritatea, tranSparența și Etica în administrația publică locală”, cod SIPOCA 1130, implementat de Municipiul Alba Iulia în calitate de lider partener și Direcția Generală Anticorupție, în calitate de partener, se realizează un studiu pentru determinarea percepției comunității locale, precum și a personalului din administrația publică locală a Municipiului Alba Iulia, referitoare la măsurile anticorupție de la nivelul administrației publice locale, în baza unor sondaje de opinie.
În acest context, vă rugăm să răspundeți cu sinceritate la fiecare dintre întrebările incluse în chestionar, bazându-vă pe experiența, opiniile sau percepțiile dvs.
Datele prelucrate sunt anonime și confidențiale și vor fi folosite strict în scop de cercetare.

Valabil până la: 13 Aprilie 2022
Timp de completare: 20 minute

Sunteți cetățean al municipiului Alba Iulia?

Sunteți cetățean al municipiului Alba Iulia?

Da. - continuați Nu. - Vă mulțumim pentru interesul acordat acestui subiect, însă nu vă aflați în grupul țintă al sondajului de opinie deoarece doar cetățenii municipiului Alba Iulia care intră în contact cu serviciile publice oferite pot furniza o opinie obiectivă cu privire la calitatea acestora.

SECȚIUNEA I – Date socio-demografice

I1. Gen *
I2. Vârstă (ani împliniți): *
I3. Ultima formă de învățământ absolvită: *

SECȚIUNEA II –Integritatea în administrația publică locală

I4. Care consideraţi că este cea mai gravă problemă actuală a României? *
I5. Care considerați că sunt cele mai grave trei probleme cu care se confruntă, în momentul de față, administrația publică locală (Consiliul Local, Primăria, serviciile publice din cadrul UAT Alba Iulia etc.)?
I6. Credeți că în prezent lucrurile merg într-o direcție bună sau într-o direcție greșită, în cadrul administrației publice locale? *
I7. Raportându-vă la interacțiunea dumneavoastră cu administrația publică locală, indicați cât de mulțumit/ă sunteți în prezent de modul în care este organizată activitatea din administrația publică locală: *
I8. Raportându-vă la interacțiunea dumneavoastră cu administrația publică locală, indicați cât de mulțumit/ă sunteți în prezent de calitatea serviciilor publice oferite de administrația publică locală: *
I9. Raportându-vă la interacțiunea dumneavoastră cu administrația publică locală, indicați cât de mulțumit/ă sunteți în prezent de claritatea procedurilor/legislației utilizate în activitatea serviciilor din administrația publică locală: *
I10. Raportându-vă la interacțiunea dumneavoastră cu administrația publică locală, indicați cât de mulțumit/ă sunteți în prezent de încurajarea și promovarea, de către personalul din administrația publică locală, a atitudinii anticorupție și a comportamentelor etice: *

Pentru cetățenii municipiului Alba Iulia

I11. În opinia dvs., cât de răspândită estimați că este corupția în România ? *
I12. În opinia dvs., cât de răspândită estimați că este corupția în administrația publică locală ? *
I13. În cursul acestui an şi în perioada următoare (anul 2023), vă așteptați ca nivelul corupţiei în România: *
I14. În cursul acestui an şi în perioada următoare (anul 2023), vă așteptați ca nivelul corupţiei în administrația publică locală: *

SECȚIUNEA III – Elemente de diferențiere privind integritatea în administrația publică locală

I15. În opinia dvs., în ce măsură este răspândită corupția în cadrul Consiliului local (consilierii locali)? *
I16. În opinia dvs., în ce măsură este răspândită corupția în cadrul Primăriei (aparatul propriu) ? *
I17. În opinia dvs., în ce măsură este răspândită corupția în cadrul Poliței locale? *
I18. În opinia dvs., în ce măsură este răspândită corupția în cadrul Serviciului public privind evidența persoanelor? *
I19. În opinia dvs., în ce măsură este răspândită corupția în cadrul Serviciului public care gestionează domeniul/registrul agricol? *
I20. În opinia dvs., în ce măsură este răspândită corupția în cadrul Serviciului public privind certificatele de urbanism și autorizațiile de construcție? *
I21. În opinia dvs., în ce măsură este răspândită corupția în cadrul Serviciului public de asistență medicală? *
I22. În opinia dvs., în ce măsură este răspândită corupția în cadrul Serviciului public care gestionează activitatea creșelor? *
I23. În opinia dvs., în ce măsură este răspândită corupția în cadrul Serviciului public privind asistența socială? *
I24. În opinia dvs., în ce măsură este răspândită corupția în cadrul Serviciului public privind taxele și impozitele locale? *
I25. În opinia dvs., în ce măsură următoarea faptă este acceptabilă: a oferi bani/cadouri unui medic pentru a vă trata? *
I26. În opinia dvs., în ce măsură următoarea faptă este acceptabilă: a da bani sau cadouri unui medic de care ați fost mulțumit cum v-a tratat? *
I27. În opinia dvs., în ce măsură următoarea faptă este acceptabilă: a recurge la relaţii personale pentru a angaja fraudulos o rudă într-o instituție? *
I28. În opinia dvs., în ce măsură următoarea faptă este acceptabilă: acceptarea unei sume de bani de către un magistrat/polițist pentru clasarea/încetarea unui dosar penal? *
I29. În opinia dvs., în ce măsură următoarea faptă este acceptabilă: a da cadouri unui profesor sau învățător de care ați fost mulțumit cum v-a educat copiii? *
I30. În opinia dvs., în ce măsură următoarea faptă este acceptabilă: a oferi un cadou/o atenție unui funcționar pentru a urgenta eliberarea unui document? *
I31. În opinia dvs., în ce măsură următoarea faptă este acceptabilă: primirea unui cadou, de către un funcționar, DUPĂ soluționarea favorabilă a unei solicitări, fără încălcarea atribuțiilor de serviciu? *

SECȚIUNEA IV – Cauze ale corupției în administrația publică locală

I32. În ce măsură, presiunile exercitate de publicul larg pentru rezolvarea cât mai rapidă a solicitărilor favorizează apariția corupţiei în administrația publică locală? *
I33. În ce măsură, lipsa valorilor şi a principiilor etice la nivelul majorității angajaților din administrație favorizează apariția corupţiei în administrația publică locală? *
I34. În ce măsură, lipsa transparenței în modul de desfășurare a activităţii administrației publice locale favorizează apariția corupţiei în administrația publică locală? *
I35. În ce măsură, fondurile şi dotările insuficiente pentru desfășurarea optimă a activităţilor din administrația locală favorizează apariția corupţiei în administrația publică locală? *
I36. În ce măsură, supervizarea/controlul redus din partea șefilor asupra activității funcționarilor favorizează apariția corupţiei în administrația publică locală? *
I37. În ce măsură, reglementările interpretabile ori contradictorii favorizează apariția corupţiei în administrația publică locală? *
I38. În ce măsură, sentimentul că nu pot fi pedepsiți, al celor care săvârșesc fapte de corupţie favorizează apariția corupţiei în administrația publică locală? *
I39. În ce măsură, măsurile insuficiente de protecție a angajaților care ar putea denunța corupția din instituțiile publice favorizează apariția corupţiei în administrația publică locală? *
I40. În ce măsură, organizarea defectuoasă și birocratizarea excesivă a activităţilor specifice favorizează apariția corupţiei în administrația publică locală? *
I41. În ce măsură, generalizarea obiceiurilor de genul „intervenţie”, „relație”, „nepotism” favorizează apariția corupţiei în administrația publică locală? *
I42. În ce măsură, sistemele de selecție şi promovare a personalului lipsite de transparență favorizează apariția corupţiei în administrația publică locală? *
I43. În ce măsură, convingerea că structurile anticorupţie nu funcționează cu adevărat ori funcționează defectuos favorizează apariția corupţiei în administrația publică locală? *
I44. În ce măsură, „oportunitățile” de zi cu zi, apărute în contextul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu de către funcționarii administrației publice locale favorizează apariția corupţiei în administrația publică locală? *
I45. În opinia dvs., în ce măsură, nivelul scăzut de salarizare contribuie la adoptarea unor comportamente lipsite de etică de către personalul din administrația publică locală? *
I46. În opinia dvs., în ce măsură, ineficiența structurilor de control contribuie la adoptarea unor comportamente lipsite de etică de către personalul din administrația publică locală? *
I47. În opinia dvs., în ce măsură, moralitatea îndoielnică a angajaților contribuie la adoptarea unor comportamente lipsite de etică de către personalul din administrația publică locală? *
I48. În opinia dvs., în ce măsură, obișnuința/rutina la locul de muncă contribuie la adoptarea unor comportamente lipsite de etică de către personalul din administrația publică locală? *
I49. În opinia dvs., în ce măsură, lipsa sancțiunilor contribuie la adoptarea unor comportamente lipsite de etică de către personalul din administrația publică locală? *
I50. În opinia dvs., în ce măsură, pregătirea scăzută a funcționarilor contribuie la adoptarea unor comportamente lipsite de etică de către personalul din administrația publică locală? *
I51. În opinia dvs., în ce măsură, necunoașterea de către cetățeni a serviciilor la care au dreptul contribuie la adoptarea unor comportamente lipsite de etică de către personalul din administrația publică locală? *
I52. În opinia dvs., în ce măsură, obișnuința la nivelul societății de a da sau a lua mită contribuie la adoptarea unor comportamente lipsite de etică de către personalul din administrația publică locală? *
I53. În opinia dvs., în ce măsură, birocrația, caracterul neclar al procedurilor contribuie la adoptarea unor comportamente lipsite de etică de către personalul din administrația publică locală? *
I54. Bazându-vă pe interacțiunea dvs. cu administrația publică locală, cum ați descrie relația dintre cetățeni și angajații administrației publice locale? *
I55. Cunoașteți cazuri de persoane care au oferit sume de bani, cadouri sau „atenții” unor funcționari din administrația publică locală, pentru a beneficia de servicii publice sau pentru a obține ceva la care nu ar fi avut dreptul? *
I56. În interacțiunea dvs. cu administrația publică locală, v-ați confruntat cu situații în care normele de conduită profesională a funcționarilor nu au fost respectate? *
I57. În ipoteza în care s-ar întâmpla ca cineva să ofere o plată ilegală unui funcționar din administrația publică locală, care credeți că este metoda cea mai des folosită? *
I58. Dacă v-aţi confrunta vreodată în viitor cu situații în care un funcționar al administrației publice locale ar pretinde sume de bani, cadouri sau „atenții” pentru serviciile publice prestate, cum credeți că ați reacționa? *
I59. La nivelul administrației publice locale este implementat un instrument/mecanism de evaluare a satisfacției cetățenilor raportat la calitatea serviciilor oferite? *
I60 La nivelul administrației publice locale este implementat un instrument/mecanism de sesizare a abaterilor funcționarilor de la normele etice și de integritate? *

SECȚIUNEA V – Surse de informare privind integritatea în administrația publică locală

I61. Opiniile dvs., privind amploarea ori evoluția corupţiei, sunt bazate în principal pe: *
I62. Ce tip de material de informare anticorupţie ați văzut/auzit?
I64. Dacă s-ar face o campanie pentru promovarea integrității și eticii în administrația publică locală, cum considerați că ar trebui formulat mesajul, pentru a fi convingător? *
I66. Care credeți că ar fi locația optimă de amplasare a materialelor publicitare în cazul realizării unei campanii de promovare a integrității și eticii? *

SECȚIUNEA VI – Măsuri de prevenire a corupției în administrația publică locală

I67. Cum ați descrie/evalua informațiile legate de procesul decizional de la nivelul administrației publice locale, inclusiv cele postate pe site-ul oficial? *
I68. Cât de mult consideraţi că următoarea măsură: motivarea financiară a funcționarilor ar contribui la îmbunătățirea mediului de integritate în cadrul administrației publice locale? *
I69 Cât de mult consideraţi că următoarea măsură: instruirea specializată a funcționarilor privind normele etice şi de conduită profesională, ar contribui la îmbunătățirea mediului de integritate în cadrul administrației publice locale? *
I70. Cât de mult consideraţi că următoarea măsură: aplicarea sancțiunilor în cazul efectuării de cercetări cu ocazia nerespectării/încălcării normelor de conduită profesională, ar contribui la îmbunătățirea mediului de integritate în cadrul administrației publice locale? *
I71. Cât de mult consideraţi că următoarea măsură: supravegherea audio-video a punctelor de lucru/birourilor considerate ca fiind mai expuse faptelor de corupţie, ar contribui la îmbunătățirea mediului de integritate în cadrul administrației publice locale? *
I72 Cât de mult consideraţi că următoarea măsură: creșterea numărului de verificări ierarhice/controale interne inopinate, ar contribui la îmbunătățirea mediului de integritate în cadrul administrației publice locale? *